Daily Archives: 25 d'abril de 2016


PLE MUNICIPAL 25-04-2016 Ordre del dia 1. Aprovació, si escau, de l’acta número 3/2016, corresponent a la sessió ordinària del dia 4 d’abril de 2016. 2. SECRETARIA GENERAL Ratificar i/o donar compte de diversos decrets. 3. TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT […]

[Ple 25-04-2016] Ordre del dia