L’Assemblea


L’Assemblea de SOM Gramenet és un espai de debat i deliberació sobre els objectius i l’estratègia de l’organització. S’hi prenen les decisions més importants, s’hi elegeixen els representants i s’hi avalua periòdicament el funcionament de SOM Gramenet i el compliment dels compromisos adquirits.

Composició: Assemblea oberta a totes les persones que es considerin de SOM Gramenet

Periodicitat: Un cop al trimestre (ordinària) i sempre que calgui prendre decisions importants (extraordinària)