La Coordinadora


La Coordinadora és l’espai de deliberació i presa de decisions ordinàries. És el màxim òrgan entre assemblees. S’hi coordinen les diferents àrees de treball de SOM Gramenet.

Periodicitat: quinzenal.

 

Membres escollits de la Coordinadora de SOM Gramenet
Alba Calvo Jordi Pastor Manuela Morales
César López Anna Pérez Miquel Rodríguez
Aitor Blanc Jordi García Marçal Ventura
Teresa Franco Patrícia Lafuente Fermín Chueco
Joan Pastor Albert Gerard Ventura Paqui Luna
Miguel Ordóñez Oriol Corral Sílvia Terol
Santiago Tornero Juan Pastor Àngel Elvira