Precs i preguntes de SOM Gramenet i respostes del govern municipal


Recull dels precs i les preguntes de SOM Gramenet al Ple Municipal i les respostes rebudes per SOM Gramenet des del govern local. Les preguntes en què no apareix cap resposta és perquè SOM Gramenet encara no ha rebut cap resposta (actualització setmanal).

Pots escriure una paraula clau al cercador de la taula per trobar els precs i les preguntes realitzades per SOM Gramenet en relació a un tema específic.

ÀreaDataTipusPregunta / PrecResposta
Medi Ambient30/11/2015PrecReferent a la recollida selectiva en els edificis municipals. Demanem la implantació d’un sistema de recollida selectiva, de forma visible i de fàcil accés, en els diferents departaments, equipaments i espais de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.15/01/2016
Medi ambient30/11/2015PrecReferent als diferents punts verds de la ciutat.
Demanem que s’incrementi el servei de punt verd durant horari de tarda, adequant-lo a la realitat laboral de la població de Santa Coloma de Gramenet.
-
Serveis interns30/11/2015PrecDemanem que es faciliti a totes les persones que assisteixen al ple, l’ordre del dia per tal de facilitar el seguiment de la sessió.22/01/2016
Neteja30/11/2015PreguntaEn relació al servei de “cuba” a la ciutat.

 • En tant el nostre grup municipal segueix rebent queixes veïnals per males olors i brutícia als carrers de Santa Coloma de Gramenet, voldríem saber de forma detallada les actuacions d’aquest servei (dies, horaris, freqüència i barris pels que passa).

15/01/2016
Urbanisme30/11/2015PreguntaEn relació a la retirada d'arbrat del c. Camprodon

 • Davant la retirada d’arbres del c. Camprodon, entre Jacint Verdaguer i Torras i Bages, per quins motius es va efectuar aquesta retirada?

 • Quines actuacions es van dur a terme al respecte?

 • Han estat protegits alguns dels arbres i què se n’ha fet?

 • Quines actuacions estan previstes realitzar respecte a arbrat al carrer Camprodon?

15/01/2016
Seguretat30/11/2015PreguntaEn relació a l’adquisició de materials de la policia local.

 • S’ha realitzat la compra de materials per a la policia local, tals com escuts invertits? Si és així, en quina quantitat i quin cost han tingut? Hi ha algun informe o estudi referent a la implantació i necessitat d’aquests?

 • S’ha adquirit o es té pensat adquirir pistoles elèctriques taser?

20/01/2016

Serveis interns30/11/2015PreguntaReferent als contractes de l’ajuntament amb algunes empreses.

 • L’Ajuntament té contractes amb Atento, Eulen o Endesa? En el cas que existeixin, demanem que se’ns faci arribar una còpia.

20/01/2016
Seguretat26/10/2015PreguntaEn relació a la Oficina Mòbil d’Atenció a la Ciutadania (OMAC).

 • Quants dies a l'any està disponible aquest servei?

 • Quines són les seves funcions (detallades)? Quin és el grau de compliment d'aquestes?

 • Es poden posar denúncies?

 • El servei informàtic funciona correctament?

17/11/2015
Neteja26/10/2015PreguntaEn relació al servei de "cuba" al barri de Can Mariné. Des del barri de Can Mariné ens han arribat queixes de males olors als carrers, especialment d'orins de gos. Els veïns demanen més atenció en relació a la neteja dels carrers.

 • Per això, voldríem saber si passa la el camió cisterna d'aigua pel barri, i si la resposta és afirmativa, cada quant passa (detallar)?

20/11/2015
Urbanisme26/10/2015PreguntaEn relació a l'estat en què es troba la vorera al c. Sant Lluís.
La vorera del c. Sant Lluís es troba en mal estat des de fa 3 anys, a més, van treure els arbres amb la promesa que els tornarien a replantar.

 • Quan es resoldrà la situació?

 • Quines actuacions es desenvoluparan al respecte?

 • Quina calendarització temporal hi ha prevista?

16/11/2015
Serveis interns26/10/2015PreguntaReferent a la situació laboral dels treballadors de FCC a Parcs i Jardins.
Gran part de la plantilla de jardins de FCC disposen d'un contracte d'obra i servei, tot i així, la seva renovació, a efectes pràctics, es dóna cada setmana o fins i tot d'un dia per l'altre.

 • És conscient l'equip de govern d'aquesta situació?

 • Si és així, per quin motiu es permet aquesta inseguretat envers als treballadors?

 • Hi ha alguna mena de pla d'actuació i/o seguiment que garanteixi l'estabilitat i situació laboral de la plantilla?

10/11/2015
Informe FCC
Economia26/10/2015PreguntaEn relació a la moció aprovada pel Ple municipal de 2014 referent a la municipalització dels serveis públics externalitzats de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

 • S'ha elaborat el calendari de contractes existents i la planificació dels estudis a realitzar?

 • Quan es tornarà a convocar i quin serà el calendari de reunions de la Comissió d'estudi?

 • En quin estat es troba l'estudi i impuls de la municipalització del servei de neteja d'edificis municipals i centres educatius? Quina és la resolució d'estudis externs?

 • En quin estat es troba l'estudi i l'impuls de la municipalització de la deixalleria municipal?

25/11/2015
Habitatge26/10/2015PreguntaEn referència a la promoció d'habitatges del c. Dr. Ferran (antic escorxador).

 • En quina situació es troben els habitatges del c. Dr. Ferran?

 • Hi ha habitatges de la promoció que segueixen buits? Quina quantitat?

24/11/2015
Habitatge26/10/2015PreguntaEn relació als pisos buits a la ciutat.

 • Quants pisos buits en propietat de bancs hi ha a la nostra ciutat?

 • Quines actuacions s'estan desenvolupant al respecte?

-
Economia26/10/2015PreguntaDonada l'adhesió de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet a la Xarxa de municipis catalans per l'economia social i solidària.

 • Quines mesures concretes es portaran a terme a la ciutat (mesures concretes) des de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en formar part de la xarxa?

07/12/2015
Medi Ambient26/10/2015PreguntaReferent al Pla d'Acció per la Millora de la Qualitat de l'aire.

 • Està desenvolupant el pla de finançament associat al pla d'acció per a la millora de la qualitat de l'aire?

 • En cas negatiu, quan es té previst elaborar el pla de finançament?

 • I en qualsevol cas, quan es trobarà el pla de finançament disponible per ser consultat?

10/11/2015
Participació26/10/2015PreguntaReferent als processos d'elaboració del PAM i del PMU, s'ha anunciat mitjançant roda de premsa i a la Junta de portaveus dels grups municipals de l'inici d'un procés participatiu per a la redacció del PAM i del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible.

 • Quin nivell de participació es contempla que tinguin? Nivell superficial (informació, consulta, involucració), Nivell d'apoderament ciutadà (col·laboració, delegació de poder, control ciutadà).

 • Quina serà la metodologia i les fases d'ambdós processos participatius?

 • Quin o quins models de participació es consideraran (individual, organitzada, administrativa mitjançant enquestes, etc)?

06/11/2015
Medi Ambient26/10/2015PreguntaReferent al Pla d'Acció per a l'energia sostenible a Santa Coloma de Gramenet.

 • Quin és el nivell d'acompliment del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible de Santa Coloma de Gramenet?

 • Quines accions han estat desenvolupades? Quines actuacions no s'han realitzat i per quin motiu?

 • S'està observant alguna tendència a la reducció dels nivells d'emissió municipal i de l'Ajuntament (fruit de les actuacions planejades) que indiqui l'assoliment dels objectius marcats per a l'any 2020?

10/11/2015
Serveis interns26/10/2015PreguntaReferent a la plantilla de l'IME i del Patronat Municipal de la Música.

 • Quin tipus de contracte té el personal de cada Àrea, Servei i Departament de l'Ajuntament, l'IME i el Patronat de la Música diferenciat i detallat a les categories de laboral fix/indefinits/interins?

25/11/2015
Serveis interns26/10/2015PreguntaReferent a la moció aprovada al Ple municipal del febrer de 2015 per a la retirada de les plaques de reconeixement institucional en edificis públics als senyors Bartomeu Muñoz i Jordi Pujol.

 • S'ha realitzat l'inventari acordat d'edificis, construccions, espais públics de la ciutat que tenen plaques de reconeixement?

 • S'ha retirat alguna de les plaques d'edificis i espais municipals de la ciutat?

-
Participació05/10/2015PrecDemanem es convoqui una comissió de seguiment de les actuacions a realitzar al parc de Can Zam amb les entitats de la ciutat.28/04/2016
Serveis interns05/10/2015PrecDemanem es convoqui la Comissió de Seguiment d'aplicació de les mocions engegada als finals de la darrera legislatura.04/11/2015
Serveis interns05/10/2015PrecDemanem es constitueixin el més aviat possible els diferents Consells sectorials (Solidaritat, Dones, Escolar...)-
Medi Ambient05/10/2015PreguntaEn relació a diferents qüestions sobre el Parc de Can Zam:

 • Quina és la intenció de les tanques de Can Zam? Perquè s’han reinstal·lat de nou amb caràcter permanent?

 • Vistes diferents senyalitzacions de seguretat, s'ha contractat alguna empresa de seguretat privada pel Parc de Can Zam?

 • Quines partides pressupostàries han estat destinades a Can Zam darrerament? Quines actuacions s’han efectuat o és té previst efectuar?

19/10/2015
Habitatge05/10/2015PreguntaEn relació als habitatges i locals buits a la ciutat:

 • De quants habitatges buits disposa l’Ajuntament de Santa Coloma? I Gramepark? Quins són (característiques, localització, qualificació)?

 • De quants locals buits disposa l’Ajuntament de Santa Coloma? I Gramepark? Quins són (característiques, localització, qualificació)?

20/11/2015
Solidaritat i cooperació05/10/2015PreguntaEn relació a l'acollida de persones refugiades:

 • S’està treballant en l’elaboració d'algun pla per l’acolliment - tant a nivell habitacional com de suport psicològic, d’acompanyament, escolarització etc. - de persones refugiades que puguin arribar properament a la ciutat?

 • Quines actuacions concertes s'estan desenvolupant al respecte de l'acollida de persones refugiades?

19/10/2015
Economia05/10/2015PreguntaEn relació a la celebració del Rock Fest Bcn i altres esdeveniments:

 • Quines despeses directes i indirectes han suposat a l’Ajuntament de Santa Coloma la celebració del Rockfest i “Festa Jove” (en publicitat, tanques, neteja o altres conceptes)?

 • S'ha realitzat estudi de l'impacte dels esdeveniments a la ciutat?

 • Quins guanys, en concepte de lloguer del espai o altres, ha obtingut l’Ajuntament de Santa Coloma per la celebració del Rockfest a Santa Coloma?

-
Serveis interns05/10/2015PreguntaEn relació a la destinació dels recursos que estaven destinats a Cap de l'oposició. Donada la renúncia als privilegis de Cap de l'oposició per part del grup municipal de SOM Gramenet (coordinador tècnic i una dedicació complerta).

 • S'han destinat aquests recursos econòmics cap a altres partides?

 • En cas contrari, està previst fer alguna destinació concreta dels recursos? Quina?

22/01/2016
Comerç05/10/2015PreguntaEn relació a l'eix comercial i l'entorn del Mercat Sagarra. Segons han comunicat diferents comerciants de l'entorn del Mercat Sagarra l'enllumenat públic és molt reduït i creuen necessari habilitar seients (bancs) a l'entorn.

 • Hi ha alguna actuació prevista referent al reforç de l'enllumenat públic en l'eix comercial de l'entorn del Mercat Sagarra?

 • Hi ha alguna actuació prevista referent a l'habilitació a seients/bancs a l'eix comercial de l'entorn del mercat Sagarra?

 • S'ha previst incloure l'entorn del Mercat Sagarra en activitats com diferents fires de comerciants, artesans, etc.?

20/10/2015
Serveis interns05/10/2015Pregunta

 • Quina és la relació contractual d'Antoni Fogué, com a treballador laboral, amb l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet?

 • S'ha comprovat les compatibilitats d'aquest treballador amb les seves relacions de professor a la universitat i el seu trasllat en comissió de serveis a la Diputació?

23/10/2015
Gramepark28/10/2015PrecConvocar els consells d’administració de Gramepark, sempre que sigui possible, en setmanes diferents a la convocatòria de sessió de Ple municipal per tal de facilitar l’anàlisi dels continguts del Ordre del dia del Consell de Gramepark. Fer arribar l’ordre del dia i els assumptes detallats a tractar en els consells d’administració de Gramepark amb un mínim d’una setmana d’antelació.-
Gramepark28/10/2015PreguntaEn relació al Pressupost.
En relació a les aportacions de l’Ajuntament cap a Gramepark descrites en l’apartat 2.2.2 b) del pressupost de la societat.

 • A què es degut el dèficit d’explotació de 425.000 € associat a Grues?

 • Quines són les aportacions totals realitzades per l’Ajuntament cap a Gramepark a través de finançament de dèficit, compra d’immobles, cessions gratuïtes o altres conceptes?

 • Quins dels préstecs hipotecaris vigents contrets per Gramepark SA estan consignats amb actuacions que hagin estat o siguin investigades en el marc del cas Pretòria? Quin és l’import de l’interès generat en cada exercici, des de l’inici de l’activitat de promoció immobiliària, de l’endeutament total de Gramepark SA?

-
Gramepark28/10/2015PreguntaEn relació als diferents Informes de Morositat del 2015.

 • Per què els informes de morositat presentats no fan referència als pagaments d’interessos de demora generats per l’impagament dels préstecs hipotecaris PH 83/1459 i el PH 95/50183460 concertats per Gramepark amb UNNIM amb un capital total pendent de 858.326,05€ i 3.293.758,01 €, respectivament?
-
Gramepark28/10/2015PreguntaEn relació a la cessió de finques de l’Ajuntament a Gramepark de la Fase III del Front Fluvial.

 • Per què en el punt es fa referència a la construcció d’Habitatge Protegit si la finalitat de la cessió (de paraula) no és la construcció d’Habitatge protegit?

 • Si l’objecte d’aquesta cessió és l’adquisició d’aquestes per part de l’IMPSOL. Què farà l’IMPSOL en aquestes finques?

 • Quina capacitat de decisió té l’Ajuntament en el planejament d’aquesta zona a partir del moment en que siguin adquirides per l’IMPSOL?

 • Quin serà el mecanisme de retorn dels 2,37 milions d’euros per les primeres adquisicions i pel nou contracte que es generi amb les finques de la fase III?

-
Mobilitat22/12/2015PreguntaEn relació a la restricció d’accés de vehicles en un tram de l’Avinguda Generalitat. Alguns veïns i comerciants de la zona han mostrat la seva queixa per la restricció d’accés de vehicles de familiars i proveïdors.

 • Quin és el mecanisme per accedir vehicles en la zona restringida de l’Avinguda Generalitat?

 • Quins mecanismes hi ha previstos per la necessitat puntual d’accés de vehicles a l’Avinguda Generalitat a petició de propietaris, veïns i comerciants?
15/01/2016
Diputació22/12/2015PreguntaEn referència a la 5a vicepresidència de la Diputació de Barcelona.

 • Quina retribució té la vicepresidenta 5a de la Diputació de Barcelona?

 • I quines atribucions té definides en el marc del càrrec de la 5a vicepresidència?
-
Igualtat de gènere22/12/2015PreguntaReferent a protocols sobre agressions sexistes

 • S’ha desenvolupat algun protocol contra agressions sexistes a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet?

 • Té constància l’ajuntament de Santa Coloma d’agressions, o intents d’agressió en el marc de la Festa Major d’Estiu?

 • Té constància de queixes per males praxis d’agents de la Policia Local en referència a aquesta situació?
-
Gramepark22/12/2015PreguntaReferent a la compra-venda d'immobles de Gramepark.

 • Quants i quins moviments de compra-venda d’immobles s’han dut a terme entre Gramepark i l’Ajuntament en els darrers 10 anys?

 • En quantes d’aquestes operacions la valoració del preu ha estat efectuada per un tècnic municipal de l’Ajuntament?
-
Gramepark22/12/2015Pregunta

 • Quines són les aportacions detallades (concepte, valoració econòmica…) realitzades per l’Ajuntament cap a Gramepark a través de finançament de dèficit, compra d’immobles, cessions gratuïtes o altres conceptes en els darrers 10 anys ?

 • Té constància l’ajuntament de queixes dels llogaters o propietaris per defectes en la construcció o acabats del parc de vivendes, places d’aparcament i locals de Gramepark? Quines? En cas afirmatiu: S’han establert mesures per donar resposta a aquestes queixes, quines?
22/01/2016*
*data del document /
10/05/2016 data de recepció

19/01/2016*
*data del document /
18/05/2016 data de recepció
Gramepark22/12/2015PreguntaGramepark sent propietari d'alguna finca o immoble ha estat en situació d'impagament de les despeses de comunitat en alguna de les finques de la que sigui o hagi estat propietària? En cas afirmatiu ha repercutit aquest fet negativament en el propietari o llogater posterior o a la resta de veïns de la comunitat?19/01/2016*
*data del document /
18/05/2016 data de recepció
Gramepark22/12/2015PreguntaQuins dels préstecs hipotecaris vigents contrets per Gramepark SA o l’Ajuntament estan consignats amb actuacions que hagin estat o siguin investigades en el marc del cas Pretòria?22/01/2016
Gramepark22/12/2015PreguntaEn relació a la cessió de finques de l’Ajuntament a Gramepark de la Fase III del Front Fluvial. Si l’objecte de la cessió aprovada en el consell d’administració de l’Empresa del 28 d’Octubre és l’adquisició d’aquestes per part de l’IMPSOL.

 • Què farà l’IMPSOL en aquestes finques?

 • Quina capacitat de decisió té l’Ajuntament en el planejament d’aquesta zona a partir del moment en que siguin adquirides per l’IMPSOL?

 • Quin serà el mecanisme de retorn dels 2,37 Milions d’Euros per les primeres adquisicions i pel nou contracte que es generi amb les finques de la fase III?
-
Economia22/12/2015PrecEn referència a l’estudi referent a la municipalització del servei de neteja d’edificis municipals.

Demanem es finalitzi l’estudi al qual s’ha fet referència en diversos plenaris municipals i es faci arribar als grups municipals.
-
Diputació22/12/2015PrecEn referència a la 5a vicepresidència de la Diputació de Barcelona.

Tal com fa el nostre grup a la Diputació de Barcelona, demanem la dimissió de Núria Parlon com a vicepresidenta 5ª de la Diputació de Barcelona en estar nomenada sense tenir atribucions detallades.
-
Protecció Animals25/01/2016PrecEn relació a les necessitats i la demanda que fa l’associació Veu Animal:

 • Que es faciliti a l’associació un espai on disposi de magatzem per poder guardar tots els materials (pinsos, mantes, llits, etc.)

 • Que es faciliti un servei o vehicle a l’associació per tal que puguin fer la tasca de rescat d’animals de forma correcta i adequada.

18/02/2016
Protecció Animals25/01/2016PreguntaEn relació a l’abandonament i rescat d’animals a la nostra ciutat:

 • Sap l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet quants rescats d’animals ha fet l’associació Veu Animal durant l’any 2015?

 • Quin és l’organisme/departament municipal que s’encarrega de rescatar els animals abandonats?

 • Qui fa les campanyes de sensibilització per tal de disminuir l’abandonament d’animals?

 • Existeix algun pla d’intervenció per resoldre la problemàtica dels abandonaments d’animals?

18/02/2016
Urbanisme25/01/2016PrecReferent a les obres pendents d’executar amb implicació d’altres administracions

 • Que es creï una comissió de seguiment de totes les obres sense executar o aturades amb implicació d’altres administracions.

22/02/2016
Medi Ambient25/01/2016PrecEs substitueixin les ampolles de plàstic del ple per l’ús de gots reutilitzables i gerra d’aigua.-
Mobilitat25/01/2016PreguntaEn relació a la subvenció de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per a l’execució de projectes de carrils bici, les bases de la qual s’aproven inicialment al Consell Metropolità de 26 de gener de 2016.

 • S’acollirà l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet a la subvenció de l'AMB per a l’execució de projectes de carrils bici i altres vies ciclables?

 • En el cas que s’aculli a la subvenció, quines actuacions es desenvoluparan al respecte amb la subvenció?

22/02/2016
Neteja25/01/2016PreguntaReferent a males olors en l’entorn de l'EBM La Maduixa. Davant de queixes de mares, pares i professorat preguntem:

 • Es té coneixement de males olors a l’entorn de l'EBM La Maduixa?

 • Es sap quin és el seu origen?

 • Quines actuacions es duran o s’han dut a terme al respecte?

18/02/2016
Ocupació25/01/2016PreguntaEn relació als Plans d’Ocupació:

 • Quins Plans d’Ocupació s’han ofertat de maig de 2015 a gener de 2016 (detallar finalitat, programa, bases i requisits)?

 • Quina quantitat de persones s’ha presentat als processos de selecció? A quanta gent s’han adreçat (número de places)?

 • Quin ha estat el resultat dels processos de selecció i quins han estat els procediments (detallat: inici, publicitat, persones presentades, trobades realitzades, etc.)?

18/02/2016
Annex
Ocupació25/01/2016PreguntaReferent a ajuts a persones en situació d’atur

 • Quins ajuts i bonificacions ha atorgat l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet a persones en situació d’atur durant l’any 2015?

 • Quantes persones han estat beneficiades d’aquests ajuts i bonificacions?

26/02/2016
Urbanisme25/01/2016PreguntaReferent a l’edifici de l’antic Casinet de Can Coronel (ubicat entre els carrers Anselm Clavé i Can Sisteré).

 • Quants anys porta en desús?

 • Es té previst donar-li algun ús? Quines actuacions es duran a terme?

26/02/2016
Grameimpuls25/01/2016PreguntaReferent als equipaments de Grameimpuls situats a l’Avinguda Primavera.

 • Quin ús se’n fa de cadascun dels edificis de l’equipament?

 • Existeix algun espai en desús o que hagi d’estar-ho properament?

 • Quines actuacions està previst realitzar en l’espai de cuina de l’Escola de Restauració?

18/02/2016
Urbanisme25/01/2016PreguntaReferent a la reforma de la Plaça Xavier Valls

 • Quines actuacions es desenvoluparan (i calendarització)?

 • Quines han estat les reunions i acords amb veïns, veïnes i altres agents?

24/02/2016

Serveis Socials25/01/2016PreguntaReferent a la instal·lació de detectors de fums en llars de la gent gran

 • En quin període es va activar el programa d’instal·lació de fums en llars de la gent gran? Està actiu actualment?

 • Quants usuaris s’hi han acollit? Es té previst seguir desenvolupant-ho?

 • Quins són els mecanismes i requisits per acollir-se al programa?

25/02/2016
Comarca25/01/2016PreguntaReferent a la coordinació amb les ciutats veïnes del Barcelonès Nord.

 • Quines actuacions es duen a terme de forma coordinada amb l’Ajuntament de Badalona?

 • I amb el de Sant Adrià de Besòs?

24/05/2016
Neteja25/01/2016PreguntaEn relació al llac artificial naturalitzat del Parc de Can Zam:

 • Per quin motiu s'ha buidat completament el llac?

 • Es tracta d'una actuació excepcional o es buida periòdicament per al seu manteniment? En el segon cas, amb quina periodicitat es fa?

 • Quina gestió s'ha fet de la fauna present al llac? S'han recollit animals per a tornar-los a introduir posteriorment?

 • Quins mètodes s'utilitzen per mantenir el llac, garantir la qualitat de l'aigua i per evitar l'eutrofització?

18/02/2016
Medi Ambient25/01/2016PreguntaReferent a queixes sobre el no reciclatge en la data de Cap d’Any.

 • És cert que l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va donar ordres a l’empresa de neteja viària i recollida d’escombraries de no respectar la recollida selectiva en el conjunt de la ciutat, en les tasques de neteja en el marc de la festivitat de Cap d’Any?

25/02/2016
Habitatge29/02/2016PrecDemanem transparència i facilitat en l’accés a la informació actualitzada de tots els processos de desnonament residencial a la ciutat i en les dades d’exclusió social i vulnerabilitat econòmica per a totes les entitats i organitzacions de la ciutat implicades en el treball contra l’exclusió residencial i energètica.-
Entitats29/02/2016PreguntaEn relació a espais per entitats i la moció aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet el mes de novembre de 2014 pel restabliment d’espais a les entitats:

 • Quants plafons i “pirulins” per a l’ús d’entitats hi ha a Santa Coloma de Gramenet? De quines característiques i dimensions, i a quins llocs?

 • Quants plafons per a ús comercial hi ha a Santa Coloma de Gramenet? De quines característiques i dimensions, i a quins llocs?

 • Quants plafons i “pirulins” per a ús d’entitats s’han eliminat o retirat a la nostra ciutat entre els anys 2005 i 2015 (any per any)? Per quin motiu s’han retirat? Per quin motiu no es tornen a instal·lar els que són retirats a causa d’obres de millora dels carrers o reformes de façanes?

 • Pel que fa al “pirulí” que hi havia a la cruïlla entre el Passeig Llorenç Serra i Carrer Sant Carles, al costat de la boca de Metro Santa Coloma, per quin motiu no s’ha tornat a instal·lar un cop acabades les obres de reforma del carrer?

 • Es pren alguna mesura per evitar que les empreses de publicitat ocupin els espais d’ús per entitats? S’han imposat sancions o multes a les empreses de publicitat per utilitzar aquests espais? En cas afirmatiu, quantes sancions per aquest motiu s’han imposat entre el 2005 i 2015 (any per any)?

 • Es cobra algun tipus de taxa a les empreses que utilitzen els plafons o “pirulins” amb finalitat comercial?

 • S’han imposat sancions o multes a empreses, entitats o particulars per col·locar cartells o adhesius en façanes o mobiliari urbà de la ciutat? En cas afirmatiu, quantes sancions per aquest motiu s’han imposat entre el 2005 i 2015 (any per any)?

 • Està previst ampliar el nombre d’espais informatius per a ús d’entitats durant la present legislatura?

28/04/2016
Solidaritat i Cooperació29/02/2016PreguntaEn relació amb la resposta de 19 d’octubre de 2015 sobre la pregunta per l’acció de l’ajuntament en la crisi de la població refugiada a Europa:

Quan està prevista la presentació i aprovació pel Ple de l’Ajuntament del Protocol i el Pla municipal d’acolliment per a persones refugiades, dels recursos municipals que s’hi destinaran i de la participació d’entitats i persones de la nostra ciutat?
-
Urbanisme29/02/2016PreguntaEn relació a l'acondicionament de l’espai en desús ubicat entre el carrer de Serrano i el de Wilson, les obres de millora del Jardí Balandrau i les obres de millora de l’àrea de jocs del Carrer Sardana:

 • Quina o quines empreses han estat les adjudicatàries d’aquestes obres? Mitjançant quin procés?

 • Quina ha estat la despesa de cadascuna d’aquestes actuacions?

 • Existeix període de garantia d’aquestes obres?

 • Qui ha realitzat les tasques de reparació que han estat necessàries pel despreniment de sòl?

08/03/2016
Habitatge29/02/2016PreguntaEn referència a la Llei 24/2015 i qüestions relacionades amb problemàtiques amb l’habitatge:

 • Quines alternatives d’habitatge està oferint actualment l'Ajuntament pel que fa a casos de desallotjaments per impagament de lloguer de petits tenidors?

 • Quines alternatives d’habitatge està oferint actualment l'Ajuntament pel que fa a casos de desallotjaments per ocupacions individuals o per les màfies que venen claus de pisos buits?

 • Després de les primeres sancions als grans tenedors i bancs, quines mesures ha pres l'Ajuntament per complir la Llei 24/2015, que és obligar als bancs a cedir els habitatges buits que no compleixen la seva tasca social?

 • Quina quantitat de pisos buits propietat de bancs i grans tenedors hi ha actualment a la ciutat? I de quins bancs i grans tenedors són cadascun?

 • Quines ajudes es donen a les persones o famílies en risc o situació de desnonament quan els propietaris són petits tenedors? Donen ajudes econòmiques pel pagament als petits tenedors? Donen ajuda econòmica al petit tenedor per a que no denunciï a la família en risc d'exclusió residencial, mentre busca una alternativa habitacional digna?

 • Quants pisos buits propietat de la Generalitat, la Diputació, el Consell Comarcal del Barcelonès o qualsevol altre organisme o empresa pública hi ha a la ciutat?

-
Sanitat29/02/2016PreguntaEn referència a les clíniques VITALDENT

 • Quines competències en l’àmbit sanitari té l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet?

 • Quines mesures de seguiment des dels serveis municipals es poden desenvolupar o es desenvolupen envers les clíniques VITALDENT de la nostra ciutat?

-
Medi Ambient29/02/2016PreguntaEn referència al Pla d’adaptació al canvi climàtic de Santa Coloma de Gramenet.

 • Quin procediment s’ha seguit per elaborar el Pla d’adaptació al canvi climàtic de Santa Coloma de Gramenet al qual es va donar conformitat al Consell Metropolità (AMB) del passat 23 de febrer de 2016?

07/03/2016
Urbanisme04/04/2016PrecSol·licitem a l’equip de Govern que concerti una reunió abans de la resolució de les al·legacions a la Modificació del projecte de reparcel·lació del PERI de Santa Coloma Vella II amb els veïns afectats sense acord per tal d’escoltar les demandes d’aquests.25/04/2016
Serveis Socials04/04/2016Pregunta En relació al Consell Municipal de Serveis Socials

 • Quan està prevista la convocatòria de la reunió del Consell Municipal de Serveis Socials que es va convocar per darrer cop el 24 de març de l'any passat abans de les eleccions municipals?

 • Perquè no s'ha convocat encara?


-
Cultura04/04/2016PreguntaEn referència a la informació apareguda a la portada del butlletí informatiu municipal del passat dia 11 de març sobre les biblioteques públiques colomenques:

 • Per quan està prevista la valoració de les propostes d'actuació previstes al ja finalitzat Pla municipal del servei bibliotecari 2011-2015?

 • Per quan està prevista la convocatòria de la Comissió de lectura pública de Santa Coloma de Gramenet?

 • Per què no s'ha portat a terme l'ampliació de la Biblioteca Central que al Pla municipal del servei bibliotecari 2011-2015 estava prevista pel 4t trimestre de 2012, fa prop de 4 anys?

 • En quin grau les biblioteques de la ciutat acompleixen els Estàndards de Biblioteca respecte a metres de servei bibliotecari, fons de llibres, horaris, partides destinades a la compra de fons documental o activitats i respecte a la plantilla de personal bibliotecari o auxiliar i altres?

 • Per què no es publiquen des de 2012 els informes estadístics anuals de les biblioteques i per què no es pot accedir als informes antics actualment anunciats a la web ?

 • Està prevista l'elaboració del nou Pla del servei bibliotecari de la ciutat?

-
Esports04/04/2016PreguntaEn relació a la gestió del camp de futbol Can Zam 2.

 • Des de que l'Ajuntament torna a gestionar el camp de futbol “Can Zam 2”, gestionat fins fa poc pel CF Singuerlin, quin cost li ha repercutit a l'Ajuntament (consergeria, manteniment, neteja, etc.)?

-
Esports04/04/2016PreguntaEn relació amb els campus esportius d'estiu.

 • Quantes peticions de campus esportius d'estiu s'han presentat? Quins (detallar)?

18/04/2016
Seguretat04/04/2016PreguntaEn relació a denúncies rebudes contra agents de Policia local, en el cas que s'hagin rebut:

 • Quin nombre de denúncies es van rebre els anys 2014 i 2015 (per separat de gener a desembre de 2014 i de gener a desembre de 2015) contra agents de la policia local per lesions (faltes, delictes lleus o per delictes), amenaces, injúries, maltractament, tortura, o tracte degradant, insults de caire racista, homòfob, sexista, etc. (detallat)?

 • En quin estat judicial estan (si estan en instrucció, pendent de judici, si s'han arxivat, si hi ha Sentència -indicar sentit de la sentència-, si s'han recorregut, etc.)?

 • S'ha pres alguna mesura d'investigació interna? S'han sancionat els agents? Pel cas que s'hagin sancionat, quina ha estat la sanció?

 • Quins són els números d'identificació professional dels agents de la policia local que han rebut denúncies (indicant el número de diligències de cada denúncia vinculat a cada agent)?

-
Urbanisme04/04/2016PreguntaEn referència a la propietat d'un solar al Carrer Circumval·lació.

 • De qui és propietat el solar tancat darrera del pipi-can ubicat al Carrer Circumval·lació/Carrer Sant Jordi?

 • Hi ha alguna actuació o ús previst en aquest espai?

26/04/2016
Urbanisme04/04/2016PreguntaEn relació a la Modificació puntual del PGM per a la concreció de nous equipaments assistencials, en l'Eix Monturiol i l'Àmbit Vistalegre. Donat que la proposta d'urbanització del carrer Monturiol, de la memòria annexa al punt 9 de l'ordre del dia, apareix un eixamplament de la vorera en el tram on actualment hi ha el centre cívic del Raval.

 • Quina raó de ser té aquest eixamplament que dóna a entendre l'ús públic de l'edifici si es preveu l'ús com a habitatge de la parcel·la?

22/04/2016
Urbanisme04/04/2016PreguntaEn relació a la PINTA VERDA

 • Quin és l'estat de la tramitació de la modificació puntal del PGM per la millora de la xarxa d'espais lliure de la ciutat?

 • S'ha efectuat el tràmit de petició dels informes a altres administracions o organismes amb competències sectorials (Subdirecció General de Planificació Territorial i Paisatge, Direcció General de Carreteres, Subdirecció General d'Infraestructures, Agència Catalana de l'Aigua, Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental.)? En cas afirmatiu, voldríem disposar d'aquests informes.

 • Es disposa d'alguna comunicació per part de la Generalitat o d'altre organisme competent de l'estat o incidències de la tramitació de la modificació puntal del PGM per la millora de la xarxa d'espais lliure de la ciutat?

22/04/2016
Serveis interns25/04/2016PrecD'acord amb l'article 35 del Reglament Orgànic Municipal on diu: "Es podran formular també preguntes, a contestar per escrit. En aquest cas, caldrà contestar en el termini màxim d’un mes”. Sol·licitem que es doni resposta a les preguntes que s'han formulat fins al moment en aquest Ple municipal, fent complir el propi ROM d'aquest Ajuntament.-
Serveis interns25/04/2016PrecDemanem tenir accés directe als decrets que es generen diàriament per part dels diferents serveis, departaments i àrees de l'Ajuntament.-
Serveis interns25/04/2016PrecDonat que el passat 14 d'abril, en el marc de la commemoració de la República, el quadre del rei ubicat a la Sala de Plens va aparèixer tombat cap per avall en un contenidor. Demanem es retorni el quadre al contenidor.-
Serveis Socials25/04/2016PrecDemanem es facilitin les memòries d'intervenció dels mediadors socials 2015.-
Urbanisme25/04/2016PreguntaReferent a la col·locació d'una antena a la part superior de l'edifici del carrer Segarra, 33, cantonada amb carrer Balldovina.

 • Qui és el propietari de l'antena?

 • Té llicència atorgada per instal·lar-la?

 • Quines actuacions ha realitzat i pensa realitzar l'equip de govern al respecte?

05/05/2016
Sanitat25/04/2016PreguntaReferent a la proliferació i aparició de rates al Parc Europa i entorn. Donades les queixes d'alguns usuaris i usuàries del Parc Europa:

 • Es té coneixement de la proliferació de rates al Parc Europa i entorn?

 • Quines actuacions s'estan desenvolupant al respecte?

05/05/2016
Serveis interns25/04/2016PreguntaReferent a la moció aprovada pel Ple municipal el 25 de febrer de 2015 referent a la retirada de plaques de l'ex-alcalde Bartomeu Muñoz. Vista la predisposició del Conseller de Salut en la seva visita a la nostra ciutat.

 • S'ha demanat des de l'Ajuntament a la Generalitat la retirada de placa ubicada al CAP de Can Mariner?

-
Comunicació25/04/2016PreguntaReferent a l'apartat del web municipal de Memòria Històrica.

 • Per quin motiu el web no està actualitzat amb les activitats de 2016?

02/05/2016
Medi Ambient31/05/2016PrecPrec referent al suport a les mobilitzacions de la Plataforma en Defensa de l’Ebre

Al Ple del passat mes de gener es va aprovar una moció de suport a les mobilitzacions i accions contra el Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre. En aquesta moció s’acordava donar públicament suport a la Plataforma en Defensa de l’Ebre i a les accions, iniciatives i mobilitzacions socials que es facin contra el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre. Per això, fem un prec demanant que l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet doni suport i promogui la participació a la manifestació que es farà a Barcelona el proper diumenge 5 de juny entre la població de Santa Coloma de Gramenet, convocant per anar plegades des de la ciutat a les 11.15h a la sortida de Metro L1 Santa Coloma, per sumar-se a les 12h a la manifestació a Plaça Universitat.
-
Neteja31/05/2016PreguntaAl darrer Ple municipal vam formular un Prec demanant que s'establís contacte amb el Comitè d'empresa de SIRESA – TERSA, qui eren gestors de la deixalleria municipal i punt verd del Raval, per trobar solucions a la situació laboral futura dels treballadors i treballadores.

 • Quins contactes s’han fet amb el Comitè d’empresa de SIRESA-TERSA referent a la situació dels treballadors de la deixalleria municipal?

 • Quins contactes i propostes s’han fet amb l’empresa SIRESA-TERSA al respecte? S’ha arribat a algun acord?

 • Quina és la situació actual, un cop s’ha realitzat la licitació del servei de deixalleria, dels treballadors?

 • En quina data entra a gestionar el servei la nova empresa concessionària?

20/06/2016
Serveis interns31/05/2016PreguntaReferent a diferents qüestions de salut laboral i/o que afecten als treballadors i treballadores municipals.

 • Quins criteris de climatització hi ha als diferents edificis de les dependències municipals? Quina normativa s’aplica?

 • Hi ha previst algun despatx, sala o espai a l’edifici de la Plaça de la Vila per tal que els treballadors i treballadores puguin prendre cafè, o d’altres, així com menjar, tal com existeix a d’altres dependències municipals?

 • Quin és el sistema de ventilació que s’empra tenint en compte el volum de persones que hi treballa i s’atén?

 • S’ha contemplat insta·lar punts d’aigua de consum per a la gent (com ara a espais com l’OIAC)?

 • Hi ha previst instal·lar banys a la planta d’accés per al públic?

-
Serveis interns31/05/2016PreguntaEn relació als conflictes entre treballadors i treballadores municipals.

 • Quin protocol s’aplica?

 • Quin personal hi ha per atendre aquestes situacions?

 • Quins criteris hi ha per assignar un despatx a un treballadors o determinada taula o espai de treball?

 • Quina és la distribució –d’espai- del personal de l’ajuntament? (accedir al plànol amb la ubicació de tot el personal de l’ajuntament)

 • Quina senyalització s’utilitza per què el ciutadà pugui trobar fàcilment la persona que l’ha d’atendre?

-
Solidaritat i Cooperació31/05/2016PreguntaReferent a la moció aprovada al Ple de principis d’abril sobre Palestina.

 • S’ha rebut alguna notificació per part d’alguna institució, entitat o organització per la moció de Palestina?

-