20 propostes clau


20 propostes clau del programa de SOM Gramenet

 
20 propostes clau del programa de SOM Gramenet en PDF


1. Drets socials i necessitats bàsiques d’alimentació, habitatge, aigua, llum i transport cobertes per a tothom.

Garantir que qualsevol persona de la ciutat té cobertes les necessitats bàsiques d’habitatge, aigua, energia, alimentació i mobilitat. Establir un fons econòmic per afrontar les situacions d’emergència.

2. Cap desnonament a la ciutat. Ferm suport a les persones afectades.

Cap desnonament a Santa Coloma. Suport ferm a les famílies amenaçades de desnonament facilitant-los serveis jurídics i de mediació, intercedint davant les entitats financeres, donant-los ajuts d’urgència o un reallotjament immediat a la ciutat si fos necessari. L’ajuntament cessarà l’activitat amb els bancs que desnonin. Suport a la ILP presentada per la PAH.

3. Beques menjadors per a qualsevol infant i adolescent que ho necessiti i obertura de menjadors escolars en períodes de vacances.

Manteniment de les beques de menjador per a qualsevol infant que ho necessiti i obertura d’alguns menjadors escolars en els períodes de vacances per garantir que cap nen o nena es queda un sol dia sense dinar adequadament des de l’escola bressol fins a a l’institut.

4. No al tancament d’aules i sí a la reducció d’alumnes per classe a l’escola pública.

Defensa ferma de l’escola pública, compromís per frenar el tancament d’aules acompanyat d’una reducció d’alumnes per classe i manteniment dels equipaments escolars suficients d’acord amb la demografia.

5. Foment de l’economia cooperativa, social i solidària. Creació de llocs de treball dignes en activitats com l’economia verda, la cultura i l’atenció a les persones més vulnerables.

Fomentar la creació de nous llocs de treball orientats a un economia al servei de les persones (energies renovables, lleure, educació, etc.) en condicions dignes. Fomentar la creació de noves empreses, especialment cooperatives i d’economia social i solidària, mitjançant clàusules socials en les compres i licitacions municipals, acords de col·laboració amb les finances ètiques, creant espais de cotreball, etc. L’Ajuntament no contractarà empreses de treball temporal que precaritzin les condicions de treball.

6. Empadronament de totes les persones que vivim a la ciutat.

Facilitar l’empadronament de totes les persones que visquin a la ciutat per tal que puguin accedir a la targeta i l’assistència sanitàries.

7. Màxima prioritat a l’eradicació de la violència contra les dones.

Màxima prioritat a l’eradicació de la violència contra les dones millorant les actuacions de sensibilització, prevenció, acolliment i atenció.

8. Participació directa de la ciutadania en la definició de les prioritats de la ciutat: pressupostos anuals, plans d’actuació municipal i pla estratègic de ciutat.

Participació directa de la ciutadania en l’elaboració del Pressupost Municipal anual, del Programa d’Acció Municipal (PAM) i d’un Pla Estratègic de Ciutat que haurà de definir la ciutat que volem per als propers anys.

9. Elecció directa del Defensor/a de la Ciutadania per tots els veïns i veïnes de la ciutat.

Elecció del Defensor/a de la Ciutadania per part de tots els veïns i veïnes de la ciutat. Les persones candidates hauran de viure a la ciutat i no pertànyer a cap partit polític. Les seves obligacions seran defensar els drets de la ciutadania en l’àmbit local i supervisar el compliment dels compromisos contrets amb la ciutadania per part del govern municipal.

10. Plena participació de la ciutadania en els plens municipals.

Millorar l’accés i la participació de la ciutadania en els plens municipals, així com difondre adequadament els acords que s’hi prenen, juntament amb els que es prenen també a les juntes de govern i altres òrgans del govern municipal.

11. Auditoria del deute municipal, difusió de la seva magnitud, així com del grau de responsabilitat dels governs anteriors, i reestructuració del seu pagament als bancs.

Auditoria del deute municipal i, un cop coneguda la situació, petició de responsabilitats als governs municipals anteriors, si calgués, i constitució d’un front comú amb altres ajuntaments per no abonar a les entitats financeres la part il·legítima del deute i negociar amb aquestes un ajornament del pagament de la part legítima fins que les necessitats bàsiques de la ciutadania estiguin resoltes.

12. Reducció del sous de l’alcalde o alcaldessa i dels regidors i regidores, eliminació dels privilegis que tenen i supressió dels càrrecs de confiança.

Reducció dels sous de l’alcalde o alcaldessa i dels regidors i regidores, eliminació de qualsevol privilegi per ser càrrec electe, control rigorós de les despeses associades al càrrec i eliminació dels càrrecs de confiança.

13. Revisió de les privatitzacions de serveis públics per municipalitzar-los progressivament a fi d’abaratir costos i millorar qualitat.

Municipalització progressiva dels serveis públics per tal que siguin més econòmics, eficients i equitatius i satisfacin millor les necessitats de la ciutadania.

14. Neteja i manteniment suficients de la via pública en tots els barris, de manera que cap quedi discriminat.

Millora de l’espai públic més pròxim i equilibri del nivell de neteja de les diferents zones de la ciutat perquè cap no se senti oblidada o discriminada.

15. Augment del parc públic d’habitatges de lloguer social format amb els pisos que estan desocupats.

Augmentar el parc públic d’habitatge de lloguer social format amb els pisos que actualment estan desocupats.

16. Impuls a la rehabilitació d’habitatges i d’equipaments municipals implantant mesures d’habitabilitat, accessibilitat i ecoeficiència.

Impuls a la rehabilitació d’habitatges, al manteniment de la via pública i els equipaments municipals i a la implantació de mesures d’ecoeficiència tant en habitatges privats com en edificis públics, amb la triple finalitat de millorar la qualitat de vida, crear llocs de treball i mitigar el canvi climàtic.

17. Residència pública per a la gent gran a l’antiga escola Miguel Hernández i centres de dia als barris on poder viure i conviure amb qualitat.

Obertura d’una residència i d’un centre de dia per a la gent gran al Miguel Hernàndez, i millora dels serveis municipals de promoció de l’autonomia personal i de suport a la vida quotidiana de la gent gran i de les persones amb discapacitat o trastorns mentals, de manera que es garanteixi el seu dret a viure dignament a casa.

18. Obertura d’un centre d’emergències socials que faci d’alberg i de menjador social.

Obertura d’un centre d’Emergències Socials (CES), que faci d’alberg i menjador social.

19. Finalització de les obres de Can Zam per convertir-lo en un parc urbà, verd i frondós.

Finalització de les obres de Can Zam per convertir-lo en un parc urbà, verd i frondós.

20. Programació cultural estable, setmanal i assequible a tothom, i divulgació a través d’una guia periòdica.

Programació cultural estable adreçada als diversos públics. Aquesta oferta ha de ser a l’abast de tothom, elaborada en col·laboració de les persones i entitats de la ciutat, utilitzant l’equipament públic disponible i divulgada a través d’una guia periòdica gratuïta que reculli tota l’oferta cultural i d’oci de la ciutat.