Categoria Ordre del dia del Ple Municipal  Què fem als plens al carrer? SOM Gramenet ha de posicionar-se ens els diferents punts que es tracten al Ple Municipal. Per això, abans del Ple municipal fem una trobada oberta a la gent per decidir el posicionament i sentit del vot de les qüestions que s’hi tracten. També, […]

#PleAlCarrer a Pl. Pau Casals i ordre del dia


PLE MUNICIPAL 25-04-2016 Ordre del dia 1. Aprovació, si escau, de l’acta número 3/2016, corresponent a la sessió ordinària del dia 4 d’abril de 2016. 2. SECRETARIA GENERAL Ratificar i/o donar compte de diversos decrets. 3. TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT […]

[Ple 25-04-2016] Ordre del dia
PLE MUNICIPAL 29-02-2016 Ordre del dia   1. Aprovació, si escau, de les actes número 14/2015 i 1/2016, corresponents a les sessions ordinàries dels dies 22 de desembre de 2015 i 25 de gener de 2016, respectivament.   2. SECRETARIA GENERAL Ratificar i/o donar compte de diversos decrets.   2.1 […]

[Ple 29-02-2016] Ordre del dia


PLE MUNICIPAL 25-01-2016 Ordre del dia 1. Aprovació, si escau, de l’acta número 13/2015, corresponent a la sessió ordinària del dia 30 de novembre de 2015 2. SECRETARIA GENERAL Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets. 2.1 – Alcaldia [Secretaria General] Ratificar el decret número 8998/2015, d’11 de […]

[Ple 25-01-2016] Ordre del diaPLE MUNICIPAL 22-12-2015 Ordre del dia   1. Aprovació, si escau, de les actes número 10/2015 i 11/2015, corresponents a les sessions extraordinàries dels dies 16 i 24 de novembre de 2015, respectivament. 2. SECRETARIA GENERAL Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets. 3. ALCALDIA [Intervenció] Donar compte […]

[Ple 22-12-2015] Ordre del dia


PLE MUNICIPAL 30-11-2015 Ordre del dia 1. Aprovació, si escau, de l’acta número 10/2015, corresponent a la sessió ordinària del dia 26 d’octubre de 2015. 2. ALCALDIA [Defensor de la Ciutadania] Donar compte de l’informe anual d’actuacions de l’any 2014 del Defensor de la Ciutadania. 3. ALCALDIA [Secretaria General] Proposta d’acord de la […]

[Ple 30-11-2015] Ordre del dia


PLE MUNICIPAL 26-10-2015 Ordre del dia   1. Aprovació, si escau, de l’acta número 9/2015, corresponent a la sessió ordinària del dia 5 d’octubre de 2015. 2. SECRETARIA GENERAL Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets. 3. ALCALDIA –Actuant com a Junta General de la societat Grameimpuls, SA […]

[Ple 26-10-2015] Ordre del dia