Daily Archives: 16 de novembre de 2015


Les mocions són les propostes que els diferents grups polítics o entitats presenten al Ple municipal, incloent diferents punts d’acord que, si s’aproven, la lògica diu s’han de complir. Doncs no, massa sovint no és així. Després de prendre acords, l’equip de govern sovint no els executa. Com a exemple, ens trobem amb […]

Prendre acords per no complir-los