Els números de la campanya electoral 2015 de SOM Gramenet


La despesa global de la campanya de SOM Gramenet ha estat de 12.014,26 € dels quals 10.802,72 € corresponen a la facturació a través de Poble Actiu, essencialment de material d’impremta, anuncis de premsa i lloguer d’infraestructures, i de 1.211,54 € corresponents a despeses de materials divers i d’activitats de pre-campanya.

El finançament s’ha fet amb fons propis de Gent de Gramenet i Podem Gramenet, les aportacions de les quotes mensuals de 10 € dels nous adherits a SOM Gramenet i la procedent d’una aportació especial individual de 50 € que han fet molts col·laboradors i col·laboradores i que suposa un suport important a les despeses de la campanya.

El cost del mailing repartit als domicilis de la ciutat (un díptic i papereta per domicili) que està subvencionat al 100 % per la normativa electoral ha estat de 3.925,69 €.

SOM Gramenet no té cap crèdit amb cap banc o caixa, ni per tresoreria, ni cap hipoteca concertada. Tampoc té béns materials propis amb valor destacable. Cal destacar molt que una part important dels actes han estat possibles gràcies a la participació voluntària de moltes persones implicades en el projecte. Han estat moltes les persones que han treballat desinteressadament tant en els repartiments, transports, muntatge de plafons, enganxada de pancartes i altres, com en aspectes més tècnics i professionals: disseny de plafons, díptics, cartells i logos, filmacions, fotografia o gravació d’àudio. També cal mencionar els vehicles de megafonia, el “SOMmòbil” i la furgoneta, sense oblidar-nos de la col·laboració dels músics, cantants, talleristes, cambrers i cuineres i cuiners. En definitiva, hem comptat amb moltes aportacions i ens han deixat moltes coses difícils de valorar, però que nosaltres valorem molt: Moltes gràcies!

Comissió Econòmica de SOM Gramenet.

Enllaç al document detallat de les despeses de la campanya electoral de SOM Gramenet.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *