Daily Archives: 22 de maig de 2015La despesa prevista de la campanya electoral de SOM Gramenet està pressupostada en 12 mil euros distribuïts sobretot en pagaments en concepte de comunicació (publicitat exterior, premsa, material comunicatiu, web i xarxes socials) i d’actes i activitats (infraestructura i materials).

Passem els comptes de la campanya